Tým

Assen Karailiev, generální ředitel

Magisterský titul v oboru stavebnictví, později absolvoval z mezinárodních a ekonomických vztahů, působil v největší bulharské stavební firmě Glavbolgarstroy u několika velkých projektů jako jsou stavba pro řízení letového provozu, Letiště Sofia a Hotel Hilton, Sofia. Assen byl součástí týmu Coteba management v Paříži (Skupina Nexity, Francie), stejně jako zástupcem francouzského investora ADF Bulgaria, část Skupiny Dewavrin, Francie. Působil také 10 let jako konzultant a manažer pro investice soukromých klientů ve společnostech v Sofii, Bulharsku a v Praze. V roce 2005, pan Karailiev založil firmu FC FINANCE-CONSULT ČR, kde je dosud jednatelem společnosti. Je též specialistou na investice do realit, realizaci a prodeje developerských projektů a umístění soukromých investic, fúzí a akvizic. Používá sedm jazyků jako jsou angličtina, francouzština, bulharština, čeština, slovenština, polština a ruština.

Strategické partnerství

FC FINANCE - CONSULT ČR uzavřela strategické partnerství s významnými a mezinárodně uznávanými realitními developery, bankami a jinými odborníky, kteří mají zkušenosti na té nejvyšší úrovni v oblasti investic, finančního poradenství a řízení podniků.Zajímavé nemovitosti a projekty na prodej

26.2.2018

Dovolená u moře v našich apart hotelech v Bulharsku

1.3.2017

Splátkový prodej nemovitosti v Bulharsku u moře do osobního vlastnictví.

29.3.2020

NÁSLEDUJTE NÁS NA:  

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

Copyright (c) 2005-2020 - FC FINANCE-CONSULT CR, s.r.o.

All Rights Reserved

Podmínky užití

\"},\"1725\":{\"guid\":\"1725\",\"fcomp\":\"2051\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

\\\"FCFC FINANCE - CONSULT \\u010cESK\\u00c1 REPUBLIKA

\"},\"1735\":{\"guid\":\"1735\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n

\\r\\n T\\u00fdm\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n Assen Karailiev, gener\\u00e1ln\\u00ed \\u0159editel\\r\\n

\\\"\\\"Magistersk\\u00fd titul v oboru stavebnictv\\u00ed, pozd\\u011bji absolvoval z mezin\\u00e1rodn\\u00edch a ekonomick\\u00fdch vztah\\u016f, p\\u016fsobil v nejv\\u011bt\\u0161\\u00ed bulharsk\\u00e9\\r\\n stavebn\\u00ed firm\\u011b Glavbolgarstroy u n\\u011bkolika velk\\u00fdch projekt\\u016f jako jsou stavba pro \\u0159\\u00edzen\\u00ed letov\\u00e9ho provozu, Leti\\u0161t\\u011b Sofia a Hotel Hilton, Sofia. Assen byl sou\\u010d\\u00e1st\\u00ed t\\u00fdmu Coteba management v Pa\\u0159\\u00ed\\u017ei (Skupina Nexity, Francie), stejn\\u011b jako z\\u00e1stupcem francouzsk\\u00e9ho investora ADF Bulgaria, \\u010d\\u00e1st Skupiny\\r\\n Dewavrin, Francie. P\\u016fsobil tak\\u00e9 10 let jako konzultant a mana\\u017eer pro investice soukrom\\u00fdch klient\\u016f ve spole\\u010dnostech v Sofii, Bulharsku a v Praze. V roce 2005, pan Karailiev zalo\\u017eil firmu FC FINANCE-CONSULT \\u010cR, kde je dosud jednatelem spole\\u010dnosti. Je t\\u00e9\\u017e specialistou na investice do realit,\\r\\n realizaci a prodeje developersk\\u00fdch projekt\\u016f a um\\u00edst\\u011bn\\u00ed soukrom\\u00fdch investic, f\\u00faz\\u00ed a akvizic. Pou\\u017e\\u00edv\\u00e1 sedm jazyk\\u016f jako jsou angli\\u010dtina, francouz\\u0161tina, bulhar\\u0161tina, \\u010de\\u0161tina, sloven\\u0161tina, pol\\u0161tina a ru\\u0161tina.
\\r\\n

\\r\\n Strategick\\u00e9 partnerstv\\u00ed\\r\\n

FC FINANCE - CONSULT \\u010cR uzav\\u0159ela strategick\\u00e9 partnerstv\\u00ed s v\\u00fdznamn\\u00fdmi a mezin\\u00e1rodn\\u011b uzn\\u00e1van\\u00fdmi realitn\\u00edmi developery, bankami a jin\\u00fdmi odborn\\u00edky, kte\\u0159\\u00ed maj\\u00ed zku\\u0161enosti na t\\u00e9 nejvy\\u0161\\u0161\\u00ed \\u00farovni v oblasti investic, finan\\u010dn\\u00edho poradenstv\\u00ed a \\u0159\\u00edzen\\u00ed podnik\\u016f.\\r\\n

\\r\\n
\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n
\\r\\n

\\r\\n
\"},\"1745\":{\"guid\":\"1745\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n
\"}}}');